חייל בודד

חייל בודד הוא חייל שמסיבות כל שהן אינו גר בבית הוריו ואינו מקבל מהם תמיכה כלכלית. החייל הבודד מקבל מהצבא משכורת מוגדלת בסך 2015 ₪ + תלושי קנייה לחגים. (795 שכ"ד + משכורת חייל קרבי 750 + סיוע לחייל בודד 350 + מענק חודשי קבוע לקנייה ברשת 'יש' 120 = 2015 ₪)*.

בעזרת מחלקת הגיוס דרכה מתגייס החייל (לפרטים עיין בדף איך מתגייסים לנצח יהודה) מתואם לפני הגיוס ביקור בבית הורי המלש"ב (מיועד לשירות ביטחון) המבקש להיות מוכר כחייל בודד, אם הורי המלש"ב יאמרו כי אינם מוכנים שבנם יגור אצלם ושאינם תומכים בו כלכלית, מכל סיבה שהיא – יוכר המלש"ב כחייל בודד** ויתגייס ככזה.
במקרה שהדבר לא סודר מראש, מגיע מש"ק ת"ש לביקור בית אל הורי החייל לאחר תחילת השירות.

בגדוד נצח יהודה נהנים חיילים רבים מסיוע הצבא לחיילים בודדים משום שרבים מהחיילים מתגייסים שלא בהסכמת הוריהם.

* הנתונים בבדיקה נכון לתאריך 3/11, ויתכן כי חלה בהם טעות כל שהיא.
** כמובן שההחלטה הסופית תמיד בידי צה"ל והיא תלויה בפרמטרים שונים.